EG Energija ir uz paterētāju orientēta profesionāla enerģijas piegādes kompānija. Mēs piedāvājam elektrības un gāzes risinājumus, tai skaitā CNG un LNG biznesa klientiem. Pavisam drīz būs pieejama mūsu mājas lapa.

EG Energija is a customer oriented professional energy company. We offer electricity and gas solutions, including CNG and LNG to business customers. Our website will be opened soon.

EG Energija – профессиональная энергетическая компания, ориентированная на клиента. Мы предлагаем электроэнергетические и газовые решения, в том числе CNG и LNG для бизнес-клиентов. Наш сайт скоро будет открыт.