IZVĒLNE

UZMANĪBU! NEIERASTI MAZI RĒĶINI!

Mainīga cena

Mainīgas cenas ietvaros cena par elektroenerģiju mainās, ņemot vērā tirgus svārstības. Tātad – kad elektroenerģijas cena tirgū ir zema, Jūs maksājat mazāk, bet, kad tā ir lielāka – vairāk.

Cenu par patērētajām kilovatstundām nosaka Nord Pool Spot (NPS) biržas cenas Latvijā, un tās mainās katru stundu. Mainīgai biržas cenai tiek pieskaitīts tirgotāja uzcenojums.

Elektroenerģijas izmaksu aprēķināšana notiek, ņemot vērā katras stundas elektroenerģijas patēriņu un katras stundas cenu NPS Latvia cenu zonā. Patērētās kilovatstundas mēra tīkla operators. Lai nodrošinātu pārskatāmību, visos rēķinos tiek sniegta informācija par katru no patēriņa un izmaksu detaļām.

 

Mēneša vidējā cena NPS elektroenerģijas biržā Latvijas reģionā.

 

Fiksēta cena

Kā jau iespējams spriest pēc nosaukuma, mūsu fiksētās cenas pakete nodrošina fiksētu elektroenerģijas cenu visu līguma darbības laiku (termiņu iespējams izvēlēties no 1 līdz 3 gadiem). Ja nepieciešams, varam piedāvāt arī citus fiksētas cenas periodus.

Klientu atbalsts (P.-Pk. 9.00-17.00)

6880 6680